Optimalisatie van interne en externe verkeersplannen

Optimalisatie van interne en externe verkeersplannen

Optimalisatie van interne en externe verkeersplannen

Wanneer mensen denken aan verkeersplannen, is het eerste waar ze aan denken meestal het buitenterrein van een bedrijf. Bij Remotec zijn we echter van mening dat een alomvattende aanpak vereist is en dat het verkeersplan voor de binnenzijde net zo belangrijk is, zo niet belangrijker. We willen immers voorkomen dat er ongelukken gebeuren tussen bijvoorbeeld een heftruckchauffeur en een voetganger. Hieronder leggen we uit hoe je zowel je binnen- als buitenverkeersplan veilig en optimaal kunt maken.

Intern verkeersplan

Bij het opstellen van een intern verkeersplan is het cruciaal dat alle betrokkenen, waaronder medewerkers, heftruckbestuurders en bezoekers, zich veilig voelen en dat alle instructies helder en eenvoudig te begrijpen zijn. Een effectieve manier om dit te bereiken, is door gebruik te maken van signalisatie om wandelpaden, nooduitgangen, brandblussers, trappen, slipgevaarlijke zones, heftruckpaden en zebrapaden duidelijk aan te geven.

Een belangrijk onderdeel van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer is het installeren van effectieve aanrijdbeveiligingen. Deze afbakeningen zijn specifiek ontworpen om risicovolle zones af te schermen waar veel mensen zich bevinden om hun een veiliger gevoel te geven. Hierbij kan gedacht worden aan gebieden waar zich heftrucks of andere machines bevinden die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

Het installeren van kwalitatief hoogwaardige aanrijdbeveiligingen die voldoen aan de geldende normen en voorschriften, zal leiden tot een betere zichtbaarheid van risicogebieden en botsingen tussen voertuigen en personen voorkomen. Op deze manier kan de veiligheid van medewerkers en bezoekers op de werkvloer geoptimaliseerd worden.

De belijning binnen het bedrijf zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij of zij wel of niet moet zijn en toont de veiligste routes die door Remotec-experts zijn opgesteld tijdens de gratis analyse. Op sommige locaties zijn traditionele belijningstechnieken echter niet mogelijk en moet er gezocht worden naar alternatieve manieren om wandelpaden, zebrapaden of pictogrammen te signaleren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij koude zones, vriescellen of (chemisch) verontreinigde oppervlakken. In dergelijke situaties bieden GOBO-projectoren en laserlines de oplossing om deze zones veilig te markeren.

Extern verkeersplan

Bij een groot bedrijfsterrein met vrachtwagens en rollend materieel, zoals heftrucks, is het belangrijk om duidelijke zones aan te geven voor los- en laadactiviteiten en aparte rijroutes voor dit materieel om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een goed extern verkeersplan kan zorgen voor optimale benutting van de beschikbare ruimte en veiligheid van betrokkenen.

Op een parking komen veel verschillende weggebruikers samen, zoals auto's, fietsers en voetgangers. Om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen, is het daarom van cruciaal belang dat de parkeerplaats volledig is voorzien van duidelijke en goed zichtbare pictogrammen, belijningen, wegwijzers en aanrijdbeveiliging. Dit draagt bij aan een positieve klantbeleving en verhoogt de efficiëntie van het parkeerproces.

Bij het aanduiden van zones op het terrein is het belangrijk dat alle punten op de meest veilige manier met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld met behulp van wandelpaden, rijstroken, wegwijzers, verkeersborden en meer. Ook moeten we denken aan hoogtebegrenzers, aanrijdbeveiliging, stootbescherming en gepaste signalisatie om op deze routes ongevallen te voorkomen. Zo kan een veilige en georganiseerde werkomgeving worden gecreëerd voor alle betrokkenen.

Bij Remotec benadrukken we het cruciale belang van verkeersplannen, zowel intern als extern. We onderstrepen daarbij vooral het belang van wegmarkeringen, aanrijdbeveiliging en signalisatie. Door middel van een complete en doordachte aanpak streeft Remotec ernaar om veilige en efficiënte werkplaatsen in te richten.

In deze video benadrukt Remi de totaalaanpak die we hanteren bij het opstellen van verkeersplannen. Bovendien bieden we een gratis en vrijblijvende analyse om de beste oplossing voor alle verkeersstromen binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Bekijk de video hier.